Ngày 7/01/2019 liên đội trường THCS Thị trấn tổ chức sinh hoạt đội dưới cờ chủ điểm Mừng Đảng - Mừng Xuân và tổ chức ký cam kết không tàng trữ, vận chuyển, và đốt pháo nổ, không vi phạm pháp luật, thực hiện an toàn giao thông cho cán bộ giáo viên và nhân viên nhà trường.49342144_1224804007683371_4397505869210714112_o.jpg 49438624_1224803767683395_5380332160496435200_o.jpg 49474920_1224803944350044_2783904471627857920_o.jpg 49517036_1224803841016721_8105398891588878336_o.jpg 49536013_1224803551016750_8313791885906804736_o.jpg 49818539_1224803744350064_4566686061224263680_o.jpg 49837053_1224803704350068_2088036554684497920_o.jpg